sd facility sd facility

Technická správa budov

Zajišťujeme služby technické správy a údržby objektů:

 • Preventivní i reaktivní technická údržba
 • Elektro
 • HVAC
 • Voda, Topení
 • Zámečnické práce
 • Činnost údržbáře, technika, domovníka
 • Zákonné revize zařízení, i vyhrazených
 • Služby desinfekce, desinsekce a deratizace
 • Údržba venkovních ploch, letní i zimní včetně pohotovosti
 • Zajištění odpadového hospodářství, včetně evidence a povinných hlášení
 • Pohotovost, Helpdesk
 • Plán investic (CIP)
 • PO&BOZP
facility management
sd facility